Gaat uw organisatie hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie? De SDE+ voorjaarsronde 2018 is open van dinsdag 13 maart, 09.00 uur tot donderdag 5 april, 17.00 uur.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. In 2018 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en najaar. De ronde SDE+ voorjaar 2018 loopt van 13 maart, 9.00 uur tot 5 april, 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard.

Wat is SDE+?

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

Via de volgende link vind u alle relevante informatie omtrent het aanvragen van de subsidie:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/bereid-u-voor-op-de-sde-voorjaarsronde-2018