Vijf avonden over de circulaire economie

In ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet de ambitie van een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Het lijkt alsof we de goede kant op gaan met de circulaire economie. Maar is dat zo? Hoe zorgen we ervoor dat de circulaire economie niet gereduceerd wordt tot recycling 2.0, maar dat er een blijvende verandering teweeg wordt gebracht?

In een serie van vijf avonden brengt NRC Live koplopers en toekomstdenkers bij elkaar om het debat over de circulaire economie aan te jagen en te stimuleren. Voor alle ondernemers, CEO’s, bestuurders, beleidsmakers en professionals uit overheid, bedrijfsleven en koepels die zich bezighouden met (duurzame) innovatie.

Zes redenen om er bij te zijn

  • Interactie: Sparren op niveau, kennis en inzichten uitwisselen
  • Netwerk: Drie werelden samen: politiek, wetenschap en bedrijfsleven
  • Podium: Onafhankelijk podium: actueel, kritisch en origineel
  • Sprekers: Sleutelspelers die openstaan voor reflectie en verkenning
  • Up-to-date: In 5 avonden helemaal bijgepraat: nieuwste inzichten en relevante vragen
    Community: Maak deel uit van een betrokken gezelschap en spreek elkaar tijdens de afsluitende netwerkborrels.