Heeft u zich al aangemeld voor het symposium slibontwatering op 14 september? Een inhoudelijke dag waarbij we inzoomen op succesverhalen, do’s en dont’s, stand van zaken met betrekking tot techniek, technologie en onderzoek. Van elkaar leren en elkaar inspireren. 


Programma 14 september

09:00 Ontvangst met koffie
09:30 Welkom en opening door dagvoorzitter dr. ir. Merle de Kreuk (TU Delft)
09:45 Een overzicht van de ontwikkelingen in de slibontwatering in de afgelopen decennia
10:15 Presentatie en toelichting parallelsessies
11:00 Pauze
11:30 Vervolg presentatie en toelichting parallelsessies
12.25 Netwerklunch en introductie Wall of Support
13:30 Parallelsessies

Sessie 1 – Ontwatering.
Gaan we door met de huidige technieken of zijn er ontwikkelingen die leiden tot betere resultaten (hoger %DS in slibkoek)?

Sessie 2 – Het drogen van ontwaterd slib.
Wat zijn de kansen van slibdroogkassen in Nederland? Hoe worden deze kansen beïnvloed door de inzet van restwarmte en zijn er andere droogtechnieken die slib kunnen drogen met een laag energieverbruik?

Sessie 3 – Poly-elektroliet.
Hoe zijn deze optimaler in te zetten en kan de werking worden verbeterd met toevoegen van kationen? Zijn er alternatieven, ‘Groene PE’, die duurzamer zijn dan de huidige synthetische PE’s?

Sessie 4 – Voorbehandelen slib en ontwatering.
Het voorbehandelen van slib voor vergisten zou ook moeten leiden tot een hoger %DS in de slibkoek na ontwatering. Is dit ook zo?

15:00 Pauze
15:30 Plenaire discussie en samenvatting
16:30 Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden
Bent u werkzaam in de afvalwatersector en geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen? Wilt u op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt? U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst tot 7 september.