Behalen van de klimaatdoelstellingen met ConnectSME

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het van belang dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel KMO’s en MKB-en die duurzame technologieën ontwikkelen in Vlaanderen en Nederland, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële klanten nog niet durven te investeren in de innovatieve producten. Daarnaast is het van belang om de juiste technologieën te selecteren die op lange termijn CO2-reducties zullen maximaliseren.

Waarom deelnemen?

Met een consortium van zes proeftuinen en twee clusters, faciliteert het ConnectSME project demonstratieprojecten voor duurzame technologische innovaties in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De proeftuinen bieden een ontwikkelings- en demonstratie-omgeving voor innovatieve technologieën, volgens een gebruikersgericht, open innovatie-ecosysteem. Geselecteerde KMO’s en MKB-en ontvangen vouchers waarmee ze advies krijgen en de kans om hun innovatie in deze fysieke testomgeving te demonstreren en te ontwikkelen. Door drempels voor grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen, wil ConnectSME de markt-introductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland verbeteren.

Innovatietrajecten

In totaal kan een bedrijf tot €50.000 euro aan ‘in-kind’ vouchers ontvangen via ConnectSME. In de eerste fase worden 36 innovatietrajecten geselecteerd (zes per proeftuin), die elk een ‘in-kind’ voucher ontvangen t.w.v. €10.000. Deze ‘in-kind’ voucher wordt gebruikt om studie-activiteiten door de projectpartner te financieren. Zo kunnen we de impact en toegevoegde waarde van een integratie van de technologie in de proeftuin analyseren.

Na deze analyse worden er in totaal 18 (drie per proeftuin) bedrijfstechnologieën geselecteerd voor de tweede ‘integratie’-voucher van €40.000. Met deze tweede ‘in-kind’ voucher krijgen de 18 geselecteerde bedrijven steun van de projectpartners bij de integratie van hun technologie in de proeftuin. Op die manier worden de pilotprojecten tot uitvoering gebracht op de proeftuinen. De inzichten die hieruit ontstaan, leiden tot verdere verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Proeftuinen

Geselecteerde bedrijven worden gekoppeld aan een van de zes proeftuinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg te nemen.

Bekijk de folder voor meer informatie.